Vernieuwing Oracle Data Appliance-omgeving verbetert datawarehousing voor het Wit-Gele Kruis Vlaams Dienstencentrum.

Het Wit-Gele Kruis is een organisatie die verpleging en hulp aan huis biedt. Patiënten- en personeelsgegevens slaan zij op in Oracle-databases, maar het rapporteren vanuit deze databases verliep langzaam en vertraagde de operationele werking van het systeem. Datawarehousing moest hiervoor een oplossing bieden. De komst van een ODA (Oracle Data Appliance)-omgeving, maakte het bouwen van een datawarehouse mogelijk. Nu, vijf jaar later, is de ODA aan vervanging toe.

De zorg die het Wit-Gele Kruis biedt is provinciaal georganiseerd. De missie van het Wit-Gele Kruis Limburg en Vlaams-Brabant VZW luidt ‘samen streven naar warme, kwaliteitsvolle zorg in de thuisomgeving’. De doelstelling is om patiënten zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in hun vertrouwde omgeving te verzorgen door middel van toegankelijke, kwalitatief goede en menswaardige totaalzorg. De totaalzorg wordt in hoofdzaak geboden via verpleegkundige specialismen. Anderzijds biedt het Wit-Gele Kruis Limburg en Vlaams-Brabant ook complementaire zorgdiensten aan en werkt zij samen met andere zorgverleners in de eerste en tweede lijn. De zorg van het Wit-Gele Kruis kan bijvoorbeeld bestaan uit een vroedvrouw voor een thuisbevalling, palliatieve zorg of hulp bij het toedienen van medicatie. Het Vlaams Dienstencentrum verzorgt met negen medewerkers de IT-dienstverlening van het Wit-Gele Kruis voor de provincies Limburg en Vlaams-Brabant. Geregeld schakelen ze daarbij de hulp in van externe partijen. In dit geval werden dat Exitas, om de nieuwe ODA X8-2HA te installeren en configureren en Tripwire Solutions om de datawarehouse set-up uit te denken.

Trage rapportering en verouderde support

De Oracle databases van het Wit-Gele Kruis Vlaams Dienstencentrum bevatten onder meer personeels-, patiënt- en bezoekgegevens. Welke medewerker is op welk tijdstip bij welke patiënt op bezoek geweest? Welke zorg heeft de patiënt ontvangen en wie is zijn of haar huisarts en voorschrijvende arts? “We hadden een probleem met de backoffice-applicatie. Als eindgebruikers op basis van deze gegevens rechtstreeks uit de Oracle-databases zware rapportages wilden maken, kregen we klachten dat het systeem veel te langzaam werkte”, vertelt Robbie Vanhove, systeembeheerder applicaties bij het Vlaams Dienstencentrum. Een migratie van de rapportering naar een datawarehouse om de databases te ontlasten, moest de oplossing bieden

Een eerste poging tot het opzetten van een datawarehouse op een klassieke server werd ondernomen, maar stuitte op enkele moeilijkheden. Uiteindelijk werd de poging gestaakt en kwam het idee voorlopig op de plank te liggen. Tot de klassieke server van het Wit-Gele Kruis vervangen werd door een ODA-omgeving. Het datawarehouse werd van de grond af aan opnieuw opgebouwd en staat inmiddels als een huis. Maar nu, na vijf jaar, was de ODA-omgeving aan vervanging toe. “De oude omgeving draaide conceptueel gezien nog perfect, maar na vijf jaar is support op de hardware niet meer gegarandeerd, dus is het veiliger om deze te vervangen. Daarbij is de nieuwe ODA-hardware een stuk beter en sneller, CPU’s gaan altijd vooruit en nu komt daar ook het gebruik van SSD-disken bij. De nieuwe ODA hebben we via één-op-één mapping identiek aan de oude omgeving opgezet.”

Bij de opzet van het datawarehouse wilde het Wit-Gele Kruis een goede en centrale aanpak. Ze wilden alle software, middleware, databases en hardware afnemen bij één leverancier. Op deze manier voorkom je dat partijen elkaar als schuldige gaan aanwijzen als er een issue is. “De ODA biedt hiervoor de perfecte oplossing, omdat deze het toelaat om naast databases, ook virtuele machines te draaien”, stelt Geert De Paep, Operations manager en principal Oracle DBA bij Exitas.

 

Een nieuwe ODA en datawarehouse set-up

Voor de datawarehouse set-up heb je een infrastructuur nodig die het volume aan data uit alle brondatabases aankan. “Het datawarehouse van het Wit-Gele Kruis bestaat uit een productie-, acceptatie- en twee development databases. Elk van deze is een multi-terabyte database. ODA biedt voldoende storage, memory en processing power om een omgeving te bieden die alle vier deze databases ondersteunt. En dat ook nog eens in twee aparte omgevingen: één voor Limburg en één voor Vlaams-Brabant”, vertelt De Paep.

Ook had het Vlaams Dienstencentrum de wens om de middleware-componenten op ODA te laten draaien. “Met ODA kun je het aantal CPU-cores voor de databases beperken – en daarmee ook de Oracle licentiekosten. Je kunt precies instellen hoeveel cores je wilt activeren voor je database. Op klassieke hardware is dit een stuk moeilijker. De resterende CPU-power kun je inzetten om virtuele machines te maken, die het draaien van middleware toelaten. In dit geval ETL en BI rapporteringssoftware”, legt De Paep uit.

Tot slot bood ODA de mogelijkheid een aparte omgeving in te richten voor Limburg en Vlaams-Brabant. “ODA bestaat uit een centrale storage waarop je grote databases kunt maken en twee fysieke servers. Normaal gesproken richt je een database in op high availability zodat, als er problemen zijn binnen één server, alles nog normaal blijft draaien op de andere”, legt De Paep uit. Exitas en het Vlaams Dienstencentrum hebben het echter iets anders aangepakt en de ODA-omgeving voor Limburg en Vlaams-Brabant gescheiden op een aparte server gezet. Op deze manier vindt er geen interferentie plaats, oftewel: heeft de ene omgeving geen last van vertraging als de andere zware processing-taken uitvoert. “Ook hebben we nog steeds een vorm van high availability, want alle databases en VMs staan op de gemeenschappelijke storage opgeslagen. Als er een probleem is met één van de servers, kunnen we alles manueel overhevelen naar de andere.”

Dagelijke rapportages en snelle besluitvorming

Na het toevoegen van verschillende modules is het datawarehouse een stuk uitgebreider geworden dan de initiële omgeving. “Datawarehouse is een geïntegreerde totaaloplossing voor verschillende databanken en bestandstypes. De extra modules bieden vooral een consolidatie van alle verschillende data: van loongegevens die in een csv-file binnenkomen tot de personeelsplanning en de patiëntengegevens. Deze gegevens komen nu direct in onze Oracle-database terecht en worden dagelijks ververst. Elke beleidsmedewerker, hoofdverpleegkundige en adjunct van iedere afdeling kan op elk moment een dashboard opvragen, zonder dat ze moeten wachten op de verwerking van de historische gegevens. Daardoor kunnen zij proactief werken en kan het Wit-Gele Kruis uiteindelijk sneller beslissingen nemen, bijvoorbeeld wanneer er een tendens in bepaalde zorgtypes merkbaar is of uit een van de rapportages blijkt dat het ziekteverzuim onder de medewerkers oploopt. Tevens dient het datawarehouse als perfecte monitoring tool voor beleidsmedewerkers voor het waarnemen van trends en het aansturen van individuele afdelingen. Dat de rapportering nu via een apart systeem verloopt, los van de dagelijkse activiteiten van het Wit-Gele Kruis, komt de snelheid van andere systemen ook weer ten goede”, vertelt Marga Beerden, BI Consultant bij Tripwire Solutions.

Ook Vanhove is te spreken over de nieuwe oplossing. “Je bent met een ODA-omgeving wellicht iets duurder uit dan wanneer je kiest voor klassieke hardware, maar het biedt ook meer mogelijkheden, meer zekerheden en betere support en performance: alle componenten in de omgeving zijn op elkaar afgestemd, je hebt maar één leverancier en je kunt het aantal CPU-cores naar gelang opschalen. Als je weet dat we in de afgelopen vijf jaar geen enkel probleem hebben gehad, dan weet je dat het een goede investering is geweest. We hebben er alle vertrouwen in dat dit voor de nieuwe ODA ook zal opgaan.” Over de samenwerking is Vanhove ook zeer tevreden. “Exitas is een zeer betrouwbare en professionele firma. Voor onze Oracle-omgeving worden we sinds jaren met raad en daad bijgestaan door hen, of het nu over een nieuwe installatie of een update gaat. Zij staan daarnaast in voor 3-maandelijkse health checks van onze productieomgevingen om er zo voor te zorgen dat deze altijd optimaal bereikbaar zijn. Ook helpt Exitas mee na te denken om ons voor te bereiden op de toekomst, aangezien de IT-wereld zeer snel evolueert.”

Onze succesverhalen

Voor elk probleem hebben wij een oplossing.
Neem een kijkje in onze waaier aan talenten om te zien waarmee wij jou kunnen ondersteunen.

Colabo ondersteunt je bij elke stap in het (digitale) transformatieproces.